Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Edukacija medicinskih sestara Zavoda za bolesti uha grla i nosa

Edukacija medicinskih sestara Zavoda za bolesti uha grla i nosa
18.10.-29.10. i 02.11.-12.11.2021. godine

U studenom 2021. godine provedena je edukacija dvije medicinske sestre Zavoda za bolesti uha, grla i nosa u trajanju od 10 dana na Odsjeku za sluh i ravnotežu Klinike za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata KBC Sestara Milosrdnica.  Godine 2009. u Klinici za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata imenovana su četiri referentna centra Ministarstva zdravstva, a među njima Referentni centar za kohlearnu implantaciju i kirurgiju nagluhosti i gluhoće. U Centru za sluh i ravnotežu provodi se audiovestibuloška obrada i liječenje bolesnika sa smetnjama sluha i ravnoteže, uključujući i pripremu za kohlearnu implantaciju.

Jedno od važnijih osjetila je osjetilo sluha koje zajedno s drugim osjetilima omogućava potpunu percepciju okoline. Uz pomoć sluha razvijamo govor, učimo komunikacijske i socijalne vještine, dobivamo upozorenja o opasnostima koje nam se približavaju. Oštećenje sluha najučestaliji je senzorni poremećaj koji se može otkriti već u novorođenačkoj dobi. Oštećenje sluha prema mjestu nastanka može biti zamjedbeno, provedbeno i mješovito. Kod provedbenog oštećenja sluha vibracije zraka ne dolaze do unutarnjeg uha. Može biti uzrokovano promjenama u zvukovodu (suženje, nerazvijenost) i srednjem uhu (ruptura bubnjića, oštećenje slušnih koščica), a liječi se lijekovima ili operativno. Zamjedbeno oštećenje sluha dijelimo na receptorsko (oštećenje Cortijeva organa) i neuronalno (oštećenje cijelog slušnog puta). Mješovito oštećenje sluha su oštećenja gdje postoji oštećenje provodnog i zamjedbenog tipa.

Sluh je potrebno, u slučaju izrazite zamjedbene nagluhosti, rehabilitirati slušnim pomagalima.

Zaključno, nova znanja koja su naučena u KBC Sestara Milosrdnica mogu se primijeniti u potpunosti i na našem Zavodu, uključujući i sve navedene pretrage u našoj audiovestibuloškoj dijagnostici Zavoda za bolesti uha, grla i nosa  (tonalna audiometrija timpanometrija i CSR, govorna audiometrija, određivanje slušnih pomagala, BERA-slušni evocirani potencijali moždanog debla i vestibulometrija).

 

Pripremila: Petra Lauš, bacc. med. techn.