Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Izvješće s tečaja Upravljanje rizicima i Registar rizika

Dana 28. svibnja 2024. godine održan je tečaj pod nazivom “Upravljanje rizicima i Registar rizika” s ciljem unaprjeđenja znanja i vještina u svezi upravljanja rizicima u poslovnim procesima. Iz Kliničke bolnice Dubrava tečaj su uspješno završile medicinska sestra za kvalitetu Natalia Cesar, univ. mag. med. techn., medicinska sestra za planirani otpust Jelena Mušak, univ. mag. med. techn. i medicinska sestra za kontrolu bolničkih infekcija Valentina Košćak, univ. mag. med. techn.

Tečaj je održan u DoubleTree Hilton hotelu u Zagrebu, a predavač je bio Krešimir Paliska, sveučilišni magistar menadžmenta u zdravstvu s iskustvom od preko 20 godina u akreditaciji bolnica, upravljanju kvalitetom, sigurnošću pacijenata i bolničkom menadžmentu te je stariji potpredsjednik i izvršni direktor američkog akreditacijskog tijela AACI America LLC, globalno jedne od tri vodeće kuće u području akreditacije zdravstvenih ustanova.
Tečaj je temeljen na postupku za dobivanje licence ASHRM Academy za CPHRM (Certified Professional in Health Care Risk Management) te je akreditiran kod ISQua EEA i dio je obveznog programa osposobljavanja za auditore akreditacijskih sustava.
Tečaj je imao nekoliko ključnih ciljeva: razumijevanje osnovnih principa upravljanja rizicima, upoznavanje s konceptom Registra rizika, učenje metoda identifikacije, analize i procjene rizika, razvijanje strategija za upravljanje i smanjenje rizika te korištenje alata i tehnika za izradu i održavanje Registra rizika.

U praktičnom dijelu tečaja timski smo radili na stvarnim primjerima identifikacije i analize rizika za određene poslovne scenarije. Svaki je tim izradio svoj Registar rizika i predstavio ga ostalim sudionicima, uz diskusiju i povratne informacije od strane predavača.

Tečaj je bio vrlo koristan i informativan. Pružio nam je dubinsko razumijevanje važnosti i načine upravljanja rizicima unutar organizacije. Stečeno znanje omogućit će nam lakšu identifikaciju, provedbu analize i upravljanje rizicima što će pridonijeti boljoj sigurnosti i stabilnosti naših poslovnih procesa.

Pripremila: Natalia Cesar, univ. mag. med. techn.