Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

PUB HUB radionica “Koordinacija otpusta za kompleksne pacijente”

U organizaciji Škole narodnog zdravlja Andrije Štampara dana 18. 1. 2023. godine u KB Dubrava je održana 22. radionica PUB HUB na temu „Koordinacija otpusta za kompleksne pacijente”.

Koordinatori radionice: prof. dr. sc. Karmen Lončarek, dr. med., izv. prof. dr. sc. Aleksandar Džakula, dr. med., Dorja Vočanec, dr. med. i  Maja Banadinović.

Na radionici su sudjelovali bolnički timovi za planirani otpust iz zagrebačkih bolnica i kliničkih bolničkih centara te koordinatori palijativne skrbi iz primarne zdravstvene zaštite. Tijekom interaktivne suradnje diskutirano je o definiranju jedinstvenog procesa prepoznavanja potreba za planiranim otpustom i izgradnji suradničke mreže unutarnjih i vanjskih dionika procesa planiranog otpusta. Zaključena je potreba za izgradnjom univerzalnih alata, smjernica, standardnih operativnih postupaka i radnih uputa, a sve u cilju olakšanja otpusta kompleksnog pacijenta. Prezentirana problematika pozorno je razmatrana, potvrdile su se pozitivne i dobre strane dosadašnjega razrađenog sustava i otvorile mogućnosti za poboljšanja i povećanje kvalitete planiranog otpusta naših pacijenata.

               Pripremila: Jelena Mušak, bacc. med. techn.