Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Tečaj 1. kategorije „Osnove prevencije i kontrole infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi u zdravstvenoj njezi“ na Sveučilištu Sjever

Dana 23. i 24. veljače 2023. godine održan je tečaj 1. kategorije „Osnove prevencije i kontrole infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi u zdravstvenoj njezi“ na Sveučilištu Sjever u Varaždinu u organizaciji Društva za prevenciju i kontrolu infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi Hrvatske udruge medicinskih sestara. Suorganizatori su bili: Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Varaždin, Hrvatska komora medicinskih sestara i Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice.

Tečaj je bio namijenjen svim medicinskim sestrama i tehničarima bez obzira na stupanj završenog obrazovanja. Cilj je bio naglasiti važnost prevencije infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi te obnavljanje, proširenje i primjena dosadašnjih znanja, prakse i iskustva iz prevencije i kontrole infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi. Kroz program tečaja odrađene su teme standardne mjere zaštite (higijena ruku, primjena osobne zaštitne opreme, odlaganje infektivnog otpada, rukovanje s oštrim predmetima…) koje se primjenjuju u svakodnevnom radu, specifične mjere zaštite temeljene na načinu prijenosa uzročnika (rezistentni mikoorganizmi i oni s visokim potencijalom širenja) te primjena invazivnih postupaka, procedura i uređaja u svrhu prevencije i kontrole infekcija u svezi zdravstvene skrbi. Osim teorijskog dijela, također je sve demonstrirano i u praktičnom dijelu u kabinetima u kojima su polaznici podijeljeni u tri skupine. Drugi dan edukacije temeljio se upravo na praktičnom dijelu programa,  svaki je kabinet bio nositelj određene teme pa smo na taj način ponovili važnost prevencije:

  • urinarnih infekcija povezanih s urinarnim kateterom,
  • infekcija povezanih s intravaskularnim kateterima,
  • infekcija povezanih s kateterima za drenaže, peritonejskim i dijaliznim kateterima,
  • infekcija povezanih s uporabom mehaničke ventilacije,
  • infekcija kirurškog mjesta i uporaba kirurške sigurnosne liste.

Naša medicinska sestra za kontrolu bolničkih infekcija Valentina Košćak, mag. med. techn., aktivno je sudjelovala u svojstvu predavača s temom „Osnove čišćenja, dezinfekcije, sterilizacije i postupaka asepse“ u kojoj je opisala praksu i pravila rada prema osnovnim pravilima asepse, dezinfekcije i sterilizacije prema klasifikaciji rizika za nastanak infekcije.

Tečaj je bio od iznimne koristi te ostavio utisak pozitivnog, lijepog iskustva i druženja s kolegama i kolegicama iz raznih zdravstvenih ustanova. Velike pohvale za organizaciju i gostoprimstvo Sveučilištu Sjever kao domaćinu.

„Svi moramo ići u zajedničkom smjeru, svi smo jednako važni i moramo imati zajednički cilj: sigurnost pacijenata, korisnika/štićenika/klijenata i zdravstvenih djelatnika od infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi i ne zaboraviti da će se neki od nas naći u obje uloge.“

Pripremile: Tea Jelić, mag. med. techn., Valentina Košćak, mag. med. techn.