Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Transkateterski popravak triskupidalnih zalistaka – TriClip

Ovog tjedna naši specijalisti Zavoda za bolesti srca i krvnih žila uspješno su započeli program perkutanog transkateterskog popravka trikuspidalnog zaliska – TriClip (TEER – Transcatheter Edge-to-Edge Repair).

TriClip™ je transkateterski (minimalno invazivni) sustav za popravak trikuspidalnog zaliska za liječenje teške regurgitacije trikuspidalnog zaliska kod pacijenata s visokim rizikom za operativni kirurški (otvoreni) zahvat na srcu.

Postupak s TriClip sustavom sličan je TEER sustavu za liječenje mitralne insuficijencije (MitraClip) koji je rutinski dostupan za liječenje bolesnika u KB Dubrava unazad dvije godine.

TriClip služi za popravak propusnih trikuspidalnih zaliska tako što se sustav kopče dostavlja u srce kroz preponsku venu u nozi, te se „kopčanjem“ ili hvatanjem dijela listića trikuspidalnog zaliska smanjuje povratni tok krvi. Navedeni sustav upotpunjuje do sada dostupne metode liječenja trikuspidne regurgitacije u KB Dubrava, koje osim kardiokirurških zahvata uključuju i heterotopičnu implantaciju valvula (CAVI – „caval valve implantation“) Tricvalve sustavom.

U utorak 19.12.2023., u suradnji s službom anestezije KB Dubrava, uspješno su izvedene implantacije Triclip sustava u dva bolesnika sa teškom trikuspidnom regurgitacijom.

Tim koji je izveo implantacije: Nikola Pavlović, Šime Manola, Danijela Grizelj, Sanda Sokol Tomić, Verica Mikecin, Mirela Adamović, Mateja Lovrić, Ivan Horvat i Ivica Benko.

Posebno se zahvaljujemo dragim kolegama iz UKC Ljubljana na kliničkoj podršci – Mojca Bervar i Matjaž Bunc.