Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Publikacija originalnog znanstvenog rada u časopisu Lancet

Čestitamo našim zaposlenicima prim. dr. sc. Daniel Unić, dr. med., Savici Gjorgjievskoj, dr. med., prof. dr. sc. Irzalu Hadžibegoviću, dr. med., dr. sc. Ivani Jurin, dr. med., doc. dr. sc. Tomislavu Šipiću, dr. med., dr. sc. Nikoli Pavloviću, dr. med., prof. dr. sc. Igoru Rudežu, dr. med. i prof. dr. sc. Šimi Manoli, dr. med. na objavljenoj publikaciji u prestižnom međunarodnom časopisu Lancet. Imenovani su kao koautori u sklopu međunarodnog tima stručnjaka sudjelovali u randomiziranoj kliničkoj studiji LANDMARK koja je ispitivala „Myval“ u odnosu na suvremene transkateterski postavljane umjetne zalistke u bolesnika s teškom simptomatskom stenozom aortalnog zalistka i pokazala neinferiornost novog pristupa u smislu podjednake stope kompozitnog ishoda.

Časopis Lancet jedan je od najprestižnijih svjetskih časopisa s faktorom utjecaja (IF – impact factor) ) 168.9 za 2022. godinu i kvartilom Q1.

Rad je dostupan na sljedećoj poveznici:

https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0140673624008213