Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Javni potiv

Za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa:

  • SURADNIK U TAJNIŠTVU-PRIPRAVNIK (2 izvršitelja)
  • MAGISTAR MOLEKULARNE BIOLOGIJE-PRIPRAVNIK (1 izvršitelj)