Jezik
  //

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
  //

Natječaj

za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto:

 1. GLAVNI SAMOSTALNI REFERENT ZA POSLOVE SKLAPANJA, UPRAVLJANJA I REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNIH SPORAZUMA, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
 2. VIŠI STRUČNI SAVJETNIK ZA INFORMATIKU (INŽENJER ZA RAZVOJ I ODRŽAVANJE MREŽE), 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
 3. PRVOSTUPNIK MEDICINSKO LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE NA KLINIČKOM ZAVODU ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
 4. TAJNIK/CA NA OBJEDINJENOM HITNOM BOLNIČKOM PRIJEMU (OHBP), 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
 5. STRUČNI REFERENT/VIŠI STRUČNI REFERENT NA KLINIČKOM ZAVODU ZA PATOLOGIJU I CITOLOGIJU, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
 6. KUHAR, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
 7. POMOĆNI DJELATNIK NA ODJELU PREHRANE, 3 izvršitelja na neodređeno vrijeme
 8. RADNIK U PRAONICI, 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme
 9. RADNIK U PRAONICI, 1 izvršitelj na određeno vrijeme
 10. SPREMAČ/ICA, 3 izvršitelja na neodređeno vrijeme
 11. VRTLAR, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme