Jezik
  document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
  document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Natječaj

za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto:

 1. MOLEKULARNI BIOLOG, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
 2. PRVOSTUPNIK MEDICINSKO LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE NA KLINIČKOM ZAVODU ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU, 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme
 3. PRVOSTUPNIK FIZIOTERAPIJE/MAGISTAR FIZIOTERAPIJE NA ZAVODU ZA FIZIKALNU I REHABILITACIJSKU MEDICINU, 5 izvršitelja na neodređeno vrijeme
 4. RADNI TERAPEUT NA ZAVODU ZA FIZIKALNU I REHABILITACIJSKU MEDICINU, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
 5. STRUČNI REFERENT – ADMINISTRATOR NA POLIKLINICI, 1 izvršitelj na određeno vrijeme
 6. PRVOSTUPNIK MEDICINSKO LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE NA KLINIČKOM ZAVODU ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU, 1 izvršitelj na određeno vrijeme
 7. PRVOSTUPNIK MEDICINSKO LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE NA ODJELU ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU, 1 izvršitelj na određeno vrijeme
 8. POMOĆNI RADNIK U PRAONICI, 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme
 9. POMOĆNI RADNIK U PRAONICI, 2 izvršitelja na određeno vrijeme