Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Natječaj

za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto:

  1. PRVOSTUPNIK/MAGISTAR RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE U ODJELU ZA NUKLEARNU MEDICINU, 3 izvršitelja na neodređeno vrijeme
  2. PRVOSTUPNIK MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE U KLINIČKOM ZAVODU ZA PATOLOGIJU I CITOLOGIJU, 3 izvršitelja na određeno vrijeme
  3. STRUČNI REFERENT-ADMINISTRATOR, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme