Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Natječaj

za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto:

  1. PRVOSTUPNIK/CA MEDICINSKO – LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE NA KLINIČKOM ZAVODU ZA PATOLOGIJU I CITOLOGIJU, 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme
  2. ZDRAVSTVENO LABOATORIJSKI TEHNIČAR NA KLINIČKOM ZAVODU ZA PATOLOGIJU I CITOLOGIJU, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
  3. PRVOSTUPNIK/CA MEDICINSKO – LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE NA KLINIČKOM ZAVODU ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIUKU, 1 izvršitelj na određeno vrijeme
  4. PRVOSTUPNIK/CA MEDICINSKO – LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE NA KLINIČKOM ZAVODU ZA PATOLOGIJU I CITOLOGIJU, 3 izvršitelja na određeno vrijeme