Jezik
  document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
  document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Natječaj

za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto:

 1. PRVOSTUPNIK RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE/MAGISTAR RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE NA KLINIČKOM ZAVODU ZA DIJAGNOSTIČKU I INTERVENCIJSKU RADIOLOGIJU, 4 izvršitelja na neodređeno vrijeme
 2. DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST KLINIČKE RADIOLOGIJE NA KLINIČKOM ZAVODU ZA DIJAGNOSTIČKU I INTERVENCIJSKU RADIOLOGIJU,  1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
 3. STRUČNI REFERENT – ADMINISTRATOR NA KLINICI ZA PSIHIJATRIJU, 1 izvršitelj na određeno vrijeme
 4. PRVOSTUPNIK/CA SANITARNOG INŽENJERSTVA U ZAVODU ZA KLINIČKU MIKROBIOLOGIJU I BOLNIČKE INFEKCIJE, 1 izvršitelj na određeno vrijeme
 5. VODOINSTALATER U SLUŽBI TEHNIČKIH POSLOVA, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
 6. VIŠI STRUČNI SAVJETNIK – PRAVNIK U ODJELU ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
 7. PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA, 23 izvršitelja na neodređeno vrijeme
 8. BOLNIČAR/NJEGOVATELJ, 4 izvršitelja na određeno vrijeme