Jezik
  document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
  document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Natječaj

za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto:

 1. ZDRAVSTVENI RADNIK PRVOSTUPNIK FIZIOTERAPIJE – 2 U ZAVODU ZA FIZIKALNU I REHABILITACIJSKU MEDICINU S REUMATOLOGIJOM, 5 izvršitelja na neodređeno vrijeme
 2. ZDRAVSTVENI RADNIK FARMACEUTSKI TEHNIČAR – 2 U BOLNIČKOJ LJEKARNI, 1 izvršitelj na određeno vrijeme
 3. STRUČNI SAVJETNIK ZA KONTROLU NARUČIVANJA I REALIZACIJU NABAVE U SLUŽBI ZA NABAVU, INVESTICIJE I EU PROJEKTE, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
 4. STRUČNI SAVJETNIK ZA KONTROLU NARUČIVANJA, REALIZACIJU NABAVE I MATIČNIH PODATAKA U SLUŽBI ZA NABAVU, INVESTICIJE I EU PROJEKTE, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
 5. INFORMATIČKI TEHNIČAR U ODJELU ZA APLIKATIVNU INFORMATIČKU POTPORU, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
 6. INFORMATIČKI TEHNIČAR ZA IZRAVNU RAČUNALNU POTPORU U ODJELU ZA SISTEMSKU INFORMATIČKU POTPORU, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
 7. MEDICINSKA SESTRA/MEDICINSKI TEHNIČAR – 1 I – 2, 10 izvršitelja na neodređeno vrijeme
 8. BOLNIČAR/NJEGOVATELJ, 12 izvršitelja na neodređeno vrijeme
 9. REFERENT U POLIKLINICI, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
 10. REFERENT U POLIKLINICI, 1 izvršitelj na određeno vrijeme
 11. STRUČNI RADNIK NA TEHNIČKOM ODRŽAVANJU – ELEKTRONIČAR ZA ODRŽAVANJE MEDICINSKE OPREME U ODJELU ZA ODRŽAVANJE MEDICINSKE OPREME, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
 12. KUHAR U ODJELU PREHRANE, 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme
 13. POMOĆNI RADNIK/CA U ODJELU PREHRANE, 7 izvršitelja na neodređeno vrijeme
 14. POMOĆNI RADNIK/CA U ODJELU PREHRANE, 6 izvršitelja na određeno vrijeme
 15. SPREMAČICA U ODJELU PREHRANE, 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme
 16. SPREMAČICA, 6 izvršitelja na neodređeno vrijeme