Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Poziv na psihološko testiranje

kandidatima za prijem na specijalističko usavršavanje za DOKTORE MEDICINE i za specijalističko usavršavanje iz KLINIČKE FARMACIJE-BOLNIČKO LJEKARNIŠTVO, a prema natječaju od 9. 9.2022.