Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Tablica bodovanja

Za prijem magistra medicinske biokemije, na neodređeno, zbog provođenja specijalističkog usavršavanja iz:

  • MEDICINSKE BIOKEMIJE I LABORATORIJSKE MEDICINE (1 izvršitelj)

a prema natječaju od 17. 12. 2021. godine.