Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Nagrada “Medicina” PRIC-u KB Dubrava

Dana 17. prosinca 2020. održana je svečana proslava Dana Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u prigodi obilježavanja 103. godišnjice fakulteta, na kojoj je dodijeljena posebna nagrada “Medicina” Primarnom respiracijsko-intenzivističkom centru KB Dubrava u znak priznanja i zahvalnosti za promicanje načela humanosti i etičnosti u skrbi za teško bolesne ljude, a u čast i slavu medicine, čovjeka i humanosti.
Prema izvadcima obrazloženja Fakulteta: “Dodjela ovog priznanja ujedno je priznanje onima koji su posvetili svoj život razvoju intenzivne medicine infektivnih bolesnika. Liječnici i zdravstveno osoblje koji rade s bolesnicima na respiratoru i intenzivnim jedinicama su pod velikim psihofizičkim stresom i nesebično riskiraju svoje zdravlje u borbi za život svakog bolesnika. Ni najsuvremenija oprema u medicini nema svoj značaj bez ljudi i njihovog znanja i iskustva. Nagrada „Medicina“ pokazuje da je i stožerna medicinska visokoobrazovna ustanova u našoj zemlji prepoznala napore i zalaganje zdravstvenih djelatnika PRIC-a.
Primajući nagradu v. d. ravnatelja KB Dubrava i koordinator PRIC-a prof. dr. sc. Ivica Lukšić srdačno je zahvalio gospodinu dekanu Medicinskog fakulteta i članovima Fakultetskog vijeća istaknuvši da nagradu prima u ime svih djelatnika PRIC-a koji se od početka pandemije nesebično trude i požrtvovno rade izlažući i svoje zdravlje kako bi pomogli oboljelima od COVID-19, ali i svim djelatnicima KB Dubrava bez kojih organizacija, rad i funkcioniranje PRIC-a ne bi bio moguć. Profesor Lukšić zahvalio je kolegama i svim zdravstvenim djelatnicima iz drugih zagrebačkih kliničkih bolnica koji su došli pomoći u radu i liječenju naših bolesnika, i naglasio kako bolnica u Dubravi sada radi kao jedna velika zajednička zagrebačka bolnica. Zahvalio je i u ime studenata na koje su posebno ponosni jer daju svoj doprinos na dva važna načina: prvi je što su nastavili učiti, raditi i postizati rezultate kao da pandemije nema, a drugi je u njihovoj konkretnoj spremnosti i angažmanu da se uključe u rad i pomažu na svaki mogući način. Na koncu, naglasio je, nagradu prima i u ime svih sveučilišnih nastavnika koji rade u ovoj najistočnijoj nastavnoj bazi Medicinskog fakulteta te kako vjeruje da će i na temelju recentnih događanja naš matični fakultet nastaviti još snažnije voditi brigu i davati zasluženu podršku KB Dubrava jer je to jedini put napretka i stvaranja bolje perspektive za naše mlađe kolege.
Djelatnici uključeni u rad PRIC-a ponosni su i sretni što je njihov rad prepoznat u akademskoj zajednici.