Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Obnovljena bolnička kuhinja KB Dubrava

Kako bi se unaprijedio standard pruženih bolničkih usluga te podignula razina sigurnosti i higijenske ispravnosti bolničkog posuđa, provedena je obnova i modernizacija bolničke praonice posuđa po prvi put od početka rada bolnice 1988. godine.

Novi sustav pranja posuđa je automatiziran, čime se zadovoljavaju važeći higijenski standardi, smanjuje rizik od kontaminacije te je omogućena kontrola svih faza procesa pranja. Osim sigurnosnih i higijenskih prednosti, novi sustav je i ekonomski učinkovitiji jer su smanjeni troškovi održavanja, potrošnje vode, električne energije i deterdženata.

Važno je istaknuti da je uz ugradnju nove opreme za pranje posuđa također integriran i sustav za zbrinjavanje biootpada, što predstavlja važan korak u upravljanju otpadom unutar KB Dubrava te omogućuje postizanje visoke razine ekološke odgovornosti i usklađenosti sa važećim zakonskim regulativama.

Ugradnjom moderne opreme omogućeni su sigurniji i kvalitetniji uvjeti rada za djelatnike Odjela prehrane, a sve na dobrobit naših pacijenata kojima se pruža visoka razina skrbi tijekom boravka u bolnici.