Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Ponovno uspostavljanje mikrobiološke djelatnosti u KB Dubrava

Nakon više od tri godine, Zavod za kliničku mikrobiologiju i bolničke infekcije ponovno je počeo s radom 2. listopada 2023. godine. Laboratorijska djelatnost Zavoda bit će podijeljena na dvije organizacijske jedinice opremljene suvremenom laboratorijskom tehnologijom: Odjel za bakteriologiju, mikologiju i bolničke infekcije te Odjel za molekularnu mikrobiologiju i serologiju. U sklopu renovacije Zavoda nabavljena su dva nova aparata koja Zavod do sada nije imao, a koja će bitno doprinijeti unapređenju i ubrzanju procesa identifikacije uzročnika infekcija. Automatizirani sustav za identifikaciju bakterija i gljiva (MALDI-TOF) omogućuje brzu i točnu identifikaciju bakterija i gljiva te brzu detekciju određenih mehanizama rezistencije. Za potrebe Odjela za molekularnu mikrobiologiju u postupku je nabava nove automatizirane platforme za molekularnu dijagnostiku (ekstraktor nukelinskih kiselina i real-time PCR aparat) što će značajno unaprijediti molekularnu dijagnostiku u KB Dubrava.