Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Odjel za zanatske radove brine o građevinskom održavanju svih objekata KB Dubrava koje uključuje brigu o stanju podova, zidova, stropova, krovova i svih instalacija (vodovodnih, hidrantskih, sanitarnih, instalacija odvodnje oborinske, tople i hladne vode). Također se izvode radovi na održavanju građevinske bravarije, gips kartonski radovi, soboslikarski i ličilački radovi, stolarski, građevinsko-limarski radovi, zidarski i keramičarski radovi te čišćenje radilišta nakon završenih radova.

U sklopu odjela je i kontrolni centar gdje se prijavljuju svi kvarovi i otvaraju radni nalozi na temelju kojih se zaposlenici Odjela za zanatske radove i zaposlenici svih ostalih odjela Službe za tehničke poslove upućuju na radilišta.