Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )
v. d. Rukovoditeljice Službe Edita Burčul, univ. spec. oec. tel: (01) 290 2400 email: voditelj.revizija@kbd.hr

Ured za unutarnju reviziju ustrojen je u KB Dubrava kao samostalna ustrojstvena jedinica sukladno Pravilniku o organizaciji rada i ustroju radnih mjesta u KB Dubrava od 8. lipnja 2022. godine, nadležna je za obavljanje poslova unutarnje revizije u KB Dubrava, a ustrojstveno i funkcionalno izravno je odgovorna ravnatelju.

Ured za unutarnju reviziju neovisan je o drugim ustrojstvenim jedinicama institucije u planiranju rada, obavljanju poslova unutarnje revizije i izvještavanju.

Svrha unutarnje revizije je neovisna i objektivna procjena sustava unutarnjih kontrola te davanje mišljenja i savjeta za poboljšanje učinkovitosti procesa upravljanja rizicima, kontrola i upravljanja poslovanjem odnosno korporativnog upravljanja.

Poslovi unutarnje revizije obuhvaćaju planiranje i obavljanje revizija te pružanje savjetodavnih usluga.

Poslovi planiranja i obavljanja unutarnje revizije obuhvaćaju:

  • izradu strateških i godišnjih planova te planova pojedinačnih revizija
  • obavljanje revizija i drugih aktivnosti sukladno planu
  • izvještavanje o provedbi unutarnje revizije
  • praćenje provedbe danih preporuka.

Savjetodavne aktivnosti provode se sukladno postojećim resursima na način da se vrsta i obuhvat istih određuju u dogovoru s rukovoditeljem koji traži savjet u cilju poboljšanja učinkovitosti procesa upravljanja rizicima, kontrola i upravljanja poslovanjem.