Jezik
  document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
  document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )
 1. Nikolina Bušić, dr. med., infektolog, predsjednica
 2. dr. sc. Karolina Dobrović, dr. med., specijalist mikrobiolog, zamjenica predsjednice
 3. izv. prof. dr. sc. Toni Kolak, dr. med., pomoćnik ravnatelja za medicinske djelatnosti, član
 4. dr. sc. Andrej Šitum, dr. med., specijalist vaskularne kirurgije, član
 5. Ana Primorac, mag. med. techn., glavna sestra bolnice, pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo, član
 6. Josip Baković, dr. med., specijalist abdominalne kirurgije, član
 7. prim. lvan Durlen, dr. med., speciialist nefrolog, član
 8. dr. sc. Željko Prka, dr. med., specijalist hematolog, član
 9. dr. sc. Andrej Šribar, dr. med., specijalist anesteziologiie, reanimatologije i intenzivne medicine, član
 10. Goran Perko, dr. med., speciialist epidemiolog, član, (Dom zdravlja Grižanska)
 11. doc. dr. sc. lvana Marinović, univ. mag. pharm., član
 12. Marina Lacković, mag. med. techn., sestra za kontrolu bolničkih infekcija, član
 13. Valentina Košćak, mag. med. techn., sestra za kontrolu bolničkih infekcija, član

Povjerenstvo za sprječavanje i suzbijanje bolničkih infekcija obavlja sljedeće poslove:

 • donosi program za prevenciju i kontrolu infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi, godišnji plan prevencije i kontrole te utvrđuje mjere za sprečavanje i suzbijanje infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi
 • donosi preporuke za pojedine postupke (postupnike) pri dijagnostici, njezi i liječenju pacijenta te zbrinjavanju zdravstvenih radnika nakon profesionalne ekspozicije krvi pacijenta i periodički revidira pismene preporuke
 • određuje stručne prioritete u suzbijanju infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi prema epidemiološkoj situaciji i postupke u okviru mjera za sprečavanje i suzbijanje infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi
 • određuje prioritete u praćenju infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi i analizira kretanje infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi
 • organizira sastanak najmanje jednom godišnje sa zaposlenicima s ciljem prenošenja informacija o zaključcima sa svojih sastanaka
 • podnosi godišnje izvješće o radu na praćenju, sprečavanju i suzbijanju infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi Upravnom vijeću ustanove, odnosno odgovarajućem tijelu upravljanja pojedinog pružatelja usluga socijalne skrbi na usvajanje i Povjerenstvu ministarstva