Jezik
  //

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
  //
 1. izv. prof. dr. sc. Rado Žic, dr. med., Zavod za znanstvenoistraživačku djelatnost i translacijsku medicinu, predsjednik
 2. doc. dr. sc. Joško Mitrović, dr. med., Klinika za unutarnje bolesti, član
 3. izv. prof. dr. sc. Toni Kolak, dr. med., Klinika za kirurgiju, član
 4. prim. Marijan Kolovrat, dr. med., Središnji operacijski blok, član
 5. Josip Baković, dr. med., Zavod za jednodnevnu kirurgiju, član
 6. doc. prim. dr. sc. Igor Rudež, dr. med., Zavod za kardijalnu i transplantacijsku kirurgiju, član
 7. doc. prim. dr. sc. Tonko Marinović, dr. med., Zavod za neurokirurgiju, član
 8. izv. prof. dr. sc. Zoran Peršec, dr. med., Zavod za urologiju, član
 9. doc. dr. sc. Josip Pavan, dr. med., prof. v. š., Zavod za očne bolesti, član
 10. Drago Boščić, dr. med., Zavod za bolesti uha, grla i nosa i kirurgiju glave i vrata, član
 11. doc. dr. sc. Krešimir Martić, dr. med., Klinika za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju, član
 12. izv. prof. prim. dr. sc. Jasminka Peršec, dr. med., Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu, član
 13. izv. prof. dr. sc. Domagoj Žabarović, dr. med., Klinički zavod za stomatološku protetiku, član
 14. doc. prim. dr. sc. Davor Sporiš, dr. med., prof. v. š., Zavod za neurologiju, član
 15. prof. dr. sc. Lana Mužinić Marinić, dr. med., Klinika za psihijatriju, član
 16. doc. prim. dr. sc. Dubravka Bobek, dr. med., Zavod za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu s reumatologijom, član
 17. dr. sc. Lovorka Đerek, dr. med., Klinički zavod za laboratorijsku dijagnostiku, član
 18. dr. sc. Karolina Dobrović, dr. med., Zavod za kliničku mikrobiologiju i bolničke infekcije, član
 19. prof. dr. sc. Boris Brkljačić, dr. med., Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju, član
 20. dr. sc. Andrea Mutvar, dr. med., Odjel za nuklearnu medicinu, član
 21. doc. prim. dr. sc. Danko Muller, dr. med., Klinički zavod za patologiju i citologiju, član
 22. Smiljana Uljanić, san. ing., Centralna bolnička sterilizacija, član
 23. doc. prim. dr. sc. Jurica Maraković, dr. med., Poliklinika, član
 24. prof. dr. sc. Vesna Bačić Vrca, mag. pharm., Bolnička ljekarna, član
 25. Gorana Džepina, dr. med., Odjel za transfuzijsku medicinu, član
 26. Zoran Špehar, mag. iur., pomoćnik ravnatelja za pravne poslove, član
 27. Edita Burčul, univ. spec. oec., pomoćnica ravnatelja za financijske poslove, član
 28. doc. dr. sc. Diana Rudan, dr. med., zamjenica ravnatelja, član
 29. Ana Primorac, dipl. med. techn., pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo, član
 30. izv. prof. prim. dr. sc. Šime Manola, dr. med., Zavod za bolesti srca i krvnih žila, član
 31. prof. dr. sc. Predrag Knežević, dr. med., Klinika za kirurgiju lica, čeljusti i usta, član

Stručno vijeće Kliničke bolnice Dubrava obavlja sljedeće poslove:

 • raspravlja i odlučuje o pitanjima iz područja stručnog rada KB Dubrava
 • predlaže stručne temelje za program rada i razvoja KB Dubrava
 • predlaže stručna rješenja u sklopu djelatnosti KB Dubrava
 • predlaže mjere za unapređenje kvalitete rada u KB Dubrava
 • daje Upravnom vijeću i ravnatelju mišljenja i prijedloge glede organizacije rada i uvjeta za razvoj zdravstvene djelatnosti u KB Dubrava
 • odlučuje o potrebi i stručnoj opravdanosti uvođenja novih dijagnostičkih i terapijskih metoda u djelatnosti KB Dubrava
 • predlaže Upravnom vijeću i ravnatelju poduzimanje stručnih mjera radi poboljšanja organizacije rada i uvjeta za razvoj djelatnosti
 • predlaže ravnatelju i Upravnom vijeću usklađenje stručnog rada KB Dubrava s financijskim mogućnostima
 • skrbi o provedbi unutarnjeg nadzora nad stručnim radom zdravstvenih radnika te mjere za poboljšanje stručnog rada te skrbi o provedbi unutarnjeg nadzora
 • predlaže specijalističko usavršavanje zdravstvenih radnika te stručno usavršavanje iz područja uže specijalnosti zdravstvenih radnika za potrebe KB Dubrava
 • razmatra potrebu stručnog usavršavanja te predlaže ravnatelju upućivanje zdravstvenih radnika na stručno i znanstveno usavršavanje
 • predlaže Upravnom vijeću obavljanje poslova zdravstvenih radnika izvan punog radnog vremena u slučajevima od posebnog interesa za građane i rad zdravstvene ustanove