Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )
Aleksandar Blivajs, dr. med.

Rođen sam 12. lipnja 1987.g. u Zagrebu gdje pohađam osnovnu i srednju školu. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisujem 2005.g. te diplomiram 2011.g. s odličnim uspjehom osvojivši pritom Dekanovu i Rektorovu nagradu za nabolji uspjeh i najbolji znanstveni rad. Specijalizaciju iz kardiologije započeo sam u Kliničkoj bolnici Dubrava 2014.g., te u srpnju 2020.g. stječem titulu specijalista kardiologije.

Nakon završenog specijalističkog ispita radim u Odjelu za intenzivnu kardiološku skrb Zavoda za bolesti srca i krvnih žila, gdje mi je glavno polje interesa interventna kardiologija i intenzivna skrb kardioloških bolesnika, a tijekom COVID 19 pandemije aktivno sam dvije godine sudjelovao u radu intenzivističkih jedinica za skrb bolesnika oboljelih od SARS-COV 2.

Polje mog znanstvenog i stručnog  interesa su perkutane koronarne intervencije u bolesnika s akutnim koronarnim sindromom, intenzivna kardiološka skrb bolesnika u kardiogenom šoku, kratkotrajna mehanička cirkulatorna potpora, trombektomije u akutnim plućnim embolijama, te zbrinjavanje i održavanje dišnih putova u jedinici intenzivnog liječenja. Aktivno sam sudjelovao na više znanstvenih i stručnih skupova, kongresa, međunarodnih tečajeva iz interventne kardiologije te sudjelovao u studijskim ispitivanjima lijekova. Član sam Hrvatskog kardiološkog društva.