Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )
Ana Jordan, dr. med.

Rođena je 24.04.1988. godine u Mostaru gdje je završila osnovnu i srednju školu. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisala je 2006. godine, a diplomirala u srpnju 2012. godine.  Obvezni pripravnički staž u trajanju od jedne godine odradila je u Kliničkoj bolnici Dubrava. U veljači 2015. godine počela je sa specijalizacijom iz Kardiologije u KB Dubrava. Specijalistički ispit je položila u lipnju 2023.godine i od tada radi u Zavodu za bolesti srca i krvnih žila kao specijalist kardiologije. Uže područje  stručnog rada joj je aritmologija i elektrostimulacija srca. Tijekom 2020. i 2021. godine primarno se bavi zbrinjavanjem i liječenjem bolesnika oboljelih od bolesti Covid-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 u KB Dubrava COVID centru. Tijekom  2023. godine završila je Poslijediplomski doktorski studij na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.  Član je Hrvatskog kardiološkog društva (HKD), Europskog kardiološkog društva (ESC) i Europskog aritmološkog društva (EHRA) te je sudjelovao aktivno na nizu domaćih i međunarodnih stručnih kongresa i simpozija.  Koautor je u 8 znanstvenih radova citiranih u CC indeksiranim časopisima.