Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )
Odjel za intenzivnu kardijalnu skrb Andreja Virt, bacc. med. techn.

Rođena je 1982. godine u Kutini. Osnovnoškolsko obrazovanje završava u Velikoj Ludini, a 2000. godine završila srednjoškolsko obrazovanje u Školi za medicinske sestre Mlinarska u Zagrebu. Pripravnički staž obavlja u Neuropsihijatrijskoj bolnici dr. Ivan Barbot u Popovači.

Tijekom 2002. godine radi kao medicinska sestra u kućnoj njezi.

Od rujna  2003. godine radi na poslovima medicinske sestre na Odjelu za intenzivnu kardijalnu skrb Kliničke bolnice Dubrava.

U siječnju 2022. godine završava Preddiplomski studij sestrinstva na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu te  stječe zvanje stručne prvostupnice sestrinstva.

Član je Hrvatske udruge kardioloških medicinskih sestara.