Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )
Glavna sestra Odjela za intenzivnu kardijalnu skrb Biljana Hržić, bacc. med. techn.

Rođena je 1983. godine u Slavonskom Brodu. Osnovnoškolsko obrazovanje završava u Svetom Ivanu Zelina, a 2002. godine završila srednjoškolsko obrazovanje u Školi za medicinske sestre Vinogradska u Zagrebu. Pripravnički staž obavlja u Kliničkoj bolnici Dubrava na Zavodu za bolesti srca i krvnih žila gdje nakon položenog stručnog ispita nastavlja raditi.  Od srpnja 2003. godine radi na poslovima medicinske sestre na Odjelu za intenzivnu kardijalnu skrb Kliničke bolnice Dubrava.

U siječnju 2017. godine završava Prediplomski studij sestrinstva na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu te  stječe zvanje stručne prvostupnice sestrinstva.

Od lipnja 2018. godine radi kao glavna sestra na Odjelu za intenzivnu kardijalnu skrb.

U rujnu 2019. godine započinje školovanje na Diplomskom studiju sestrinstva, Sveučilište Sjever u Varaždinu.

Mentor je za kliničke vježbe Procesa zdravstvene njege te Zdravstvene njege odraslih na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, Sveučilištu Sjever te na Veleučilištu Bjelovar.

Član je Hrvatske udruge kardioloških medicinskih sestara te član Radne skupine za intenzivnu kardiološku skrb.