Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )
Voditeljica Dijagnostičko-terapijskog odjela za ehokardiografiju, oslikavanje srca dr. sc. Danijela Grizelj, dr. med.

Rođena sam 10. ožujka 1983. u Mostaru, BiH. Opću gimnaziju sam završila 2001. u Ljubuškom, BiH. Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala sam u srpnju 2007. Nakon pripravničkog staža u KB Sveti Duh položila sam stručni ispit u listopadu 2008. Od 2009. zaposlena sam u Kliničkoj bolnici Dubrava, gdje sam odradila specijalizaciju iz interne medicine, a u prosincu 2013. položila i specijalistički ispit. Od 2013. do danas radim u Zavodu za bolesti srca i krvnih žila, gdje sam u listopadu 2017. položila i ispit iz kardiologije kao uže specijalizacije.
Od sječnja do svibnja 2023.boravila sam u Institutu za kliničku i eksperimentalnu medicine (IKEM) u Pragu na edukaciji iz transezofagealne ehokardiografije i strukturnih zahvata na srcu.
Tijekom specijalističkog usavršavanja iz interne medicine u Kliničkoj bolnici Dubrava završila sam poslijediplomski znanstveni studij Biomedicina i zdravstvo na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i obranila doktorsku disertaciju na temu: „Adiponektin i omentin u masnom tkivu vrata i serumu bolesnika sa metaboličkim rizikom“. Položila sam ispite Europskog kardiološkog društva i stekla Europski certifikat iz transtorakalne ehokardiografije u siječnju 2021. i iz transezofagealne ehokardiografije u srpnju 2022.
Voditelj sam Odjela za ehokardiografiju i oslikavanje srca u sklopu Zavoda za bolesti srca i krvnih žila od prosinca 2022.
U dosadašnjem stručnom i znanstvenom radu objavila sam više od 30 znanstvenih i stručnih radova te kongresnih priopćenja.Uža područja interesa su mi ehokardiografija, slikovne metode u kardiologiji, strukturne intervencije, kronično i uznapredovalo zatajivanje srca i napredne metode liječenja zatajivanja srca – transplantacija srca i kronična cirkulacijska potpora lijevoj klijetki. Članica sam Hrvatskog kardiološkog društva, Europskog kardiološkog društva, Europskog društva za kardiovaskularno oslikavanje i Europskog društva za zatajivanje srca