Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )
Odjel za kardiomiopatije, zatajivanje srca i transplantacijsku kardiologiju Hrvoje Falak dr. med.

Dr. med. Hrvoje Falak, specijalist kardiologije, rođen je 05. kolovoza 1985. godine u Zadru. Osnovnu i srednju školu završio je u Zagrebu, nakon čega upisuje Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu na kojem je diplomirao 2010. godine. Specijalizaciju iz kardiologije završio je  2021. godine nakon čega radi pri našem Zavodu u Odjelu za kardiomiopatije, srčano popuštanje i transplantaciju srca.

Polje interesa su mu bolesti miokarda, srčano popuštanje te transplantacijska kardiologija. Autor je više od  15 znanstvenih članaka i sažetaka, član je Hrvatskog kardiološkog društva.