Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )
Odjel za intenzivnu kardijalnu skrb Ilko Vuksanović, dr. med.

Ilko Vuksanović, doktor medicine, specijalist internist, supspecijalist kardiolog i invazivni/interventni kardiolog. Rođen  je 1962. godine, završio medicinski fakultet u Zagrebu. Nakon pripravničkog staža radio je kao doktor medicine u više djelatnosti primarne zdravstvene zaštite i hitne medicine službe. Nakon toga je godinu dana sekundarni liječnik na kirurgiji, a potom sekundarni liječnik na internoj medicini gdje dobiva i specijalizaciju.  Specijalizirao je internu medicinu u okviru koje se kao mlađi specijalist bavio kliničkom kardiologijom i neinvazivnom kardiološkom dijagnostikom. Nešto kasnije upisuje i završava supspecijalizaciju iz kardiologije i dodatno usmjerava u ivazivnu/intervenbcijsku kardiologiju.