Jezik
  document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
  document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )
Voditelj Dijagnostičko-terapijskog odjela za elektrostimulaciju i elektrofiziologiju srca Doc. dr. sc. Ivan Zeljković, dr. med.

Ivan Zeljković rođen je 7. ožujka 1986. godine u Splitu. Djetinjstvo je proveo u Omišu gdje je završio osnovnu školu i jezičnu gimnaziju. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisao je 2004. godine, a diplomirao u srpnju 2010. Obvezni pripravnički staž u trajanju od godinu dana obavio je u Kliničkom bolničkom centru “Sestre Milosrdnice” tijekom 2011. Specijalizaciju iz kardiologije započeo je 2012. godine, također u Kliničkom bolničkom centru “Sestre Milosrdnice”. Specijalistički ispit položio je u listopadu 2017. Razdoblje od studenog 2017. do rujna 2018. proveo je na usavršavanju iz područja intervencijske elektrofiziologije, srčane elektrostimulacije i resinkronizacijske terapije u Sveučilišnoj bolnici Basel (Universitätspital Basel), Basel, Švicarska, pod mentorstvom prof. dr.sc. Christiana Sticherlinga.

Akademski stupanj doktora medicinskih znanosti iz područja biomedicine i zdravstva stekao je u lipnju 2017. obranom doktorske disertacije pod naslovom: „Učinkovitost kardiogoniometrije u predikciji stabilne koronarne bolesti u žena“. U travnju 2021. godine postaje naslovni docent Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Aktivno sudjeluje u organizaciji hrvatskog aritmološkog kongresa CroRhythm te je sudjelovao na nizu domaćih i međunarodnih stručnih sastanaka i kongresa. Dosadašnjim znanstvenim radom objavio je 30 članaka u citiranim publikacijama te je aktivan recenzent u 6 međunarodnih časopisa, a sudjelovao je u pisanju udžbenika „EKG u hitnim stanjima“.

Radno iskustvo:

 • Studeni 2010 – Studeni 2011 – Pripravnički staž, KBC Sestre milosrdnice, Zagreb, Hrvatska
 • Siječanj 2012 – Listopad 2017 – Specijalizant kardiologije, Klinika za bolesti srca i krvnih žila, KBC Sestre milosrdnice, Zagreb, Hrvatska
 • Listopad 2017 –Srpanj 2018 – Specijalistička edukcija iz područja aritmologije u Universitaetspital Basel, Basel, Švicarska (mentor: prof. dr.sc. Christian Sticherling)
 • Srpanj 2018 – Veljača 2023 – Specijalist kardiolog, odjelni liječnik u Zavodu za aritmije, Klinika za bolesti srca i krvnih žila, KBC Sestre milosrdnice, Zagreb, Hrvatska
 • Travanj  2021 – Naslovni docent, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, predmet Zaštita zdravlja i njega predškolskog djeteta – voditelj odsjeka u Petrinji
 • Ožujak 2023 –  Specijalist kardiolog, voditelj Dijagnostičko-terapijskog odjela za elektrostimulaciju i elektrofiziologiju srca, KB Dubrava, Zagreb, Hrvatska

 

Stručno usavršavanje – edukacija:

 • 2012 – 2017 – Postdiplomski doktorski studij, Stomatološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska
 • Studeni 2022 – Certifikat „Dobra klinička praksa“
 • Lipanj 2017 – Doktorska disertacija „Usporedba učinkovitosti kardiogoniometrije i ergometrije u dijagnostici stabilne koronarne bolesti u žena“
 • Listopad 2017 – Kolovoz 2018 – Specijalistička edukcija iz područja aritmologije u Sveučilišnoj bolnici Basel, Basel, Švicarska (mentor prof. dr.sc. Christian Sticherling)

 

Članstvo u stručnim društvima:

 • Hrvatska liječnika komora (HLK)
 • Hrvatsko kardiološko društvo (HKD)
 • Radna skupina za aritmije i elektrostimulaciju Hrvatskog kardiološkog društva
 • Europsko aritmološko društvo (EHRA)
 • Član glavnog odbora mladih elektrofiziologa EHRA-e – Young Electrophysiologist Committee (EHRA YEP committee)