Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )
Dijagnostičko-terapijski odjel za ehokardiografiju, oslikavanje srca Marija Antunović, mag. med. techn.

Marija Antunović, rođena 1984. u Bijeljini, BiH.

Osnovnu i srednju Školu za medicinske sestre, Mlinarska završava u Zagrebu.

Na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu  kao redovna studentica završava preddiplomski Studij sestrinstva.

U prvoj generaciji studenata upisuje i završava Kliničko sestrinstvo (specijalistički diplomski stručni studij) Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu.

Pripravnički staž je završila na Klinici za plućne bolesti Jordanovac, II odjel.

Radno iskustvo:

2006.-2009. – Klinici za plućne bolesti Jordanovac, II odjel.

2009.-2012. – Klinika za torakalnu kirurgiju Jordanovac/KBC Zagreb

2012.-2018. – KB Dubrava, Odjel za torakalnu kirurgiju – glavna sestra Odjela

2018.-2022. – KB Dubrava, Zavod za pulmologiju – glavna sestra Zavoda

2022.-.danas – KB Dubrava, Zavod za bolesti srca I krvnih žila, Dijagnostički odjel za ehokardiografiju, oslikavanje srca – glavna sestra Odjela

Od 2007. je asistent na Zdravstvenom veleučilišu Zagreb, te mentor za Kliničke vježbe.

Od 2016. je također mentor za studente Studija sestrinstva na Hrvatskom katoličkom sveučilištu i Studija sestrinstva na Veleučilištu Bjelovar.

 Aktivni je član Pulmološkog društva HUMS-a, gdje je od 2008.-2010. bila i tajnica Društva.

Aktivni je član i sudionik Hrvatskog torakalnog društva, Udruga Jedra, te od 2022. i Hrvatske udruge kardioloških medicinskih sestara.

Aktivno sudjelovanje u trajnom usavršavanju medicinskih sestara, predavač je, autor i koautor stručnih  radova, te  kongresnih priopćenja i sažetaka.