Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )
Glavna sestra Dijagnostičko-terapijski odjela za elektrostimulaciju i elektrofiziologiju srca Marina Budetić, mag. med. techn.

Marina Budetić rođena je u Zagrebu gdje je i maturirala 2004. godine u Školi za medicinske sestre Mlinarska. Iste godine upisuje redovni studij sestrinstva na Zdravstvenom Veleučilištu te ga završava 2010.godine. U međuvremenu odrađuje pripravnički staž 2007.g na Klinici za kirurgiju KBC-a Zagreb te 2008.g. polaže stručni ispit i zapošljava se na Klinici za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje KBC-a Zagreb na određeno vrijeme gdje usavršava svoje vještine i znanja u zbrinjavanju kardiokiruških bolesnika. Godine 2011. potpisuje ugovor na neodređeno vrijeme na Klinici za bolesti srca i krvnih žila KBC-a Zagreb, na Zavodu za intenzivnu kardiološku skrb, aritmije i transplantacijsku kardiologiju. Svoju kardiološku karijeru 2014. godine nastavlja na Odjelu za intervencijsku kardiologiju (Cath.lab.) kada i postaje član nukleusa radne skupine za invazivnu i intervencijsku kardiologiju, aritmije i elektrostimulaciju srca. U međuvremenu 2021.g. završava Sveučilišni diplomski studij sestrinstva Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Karijeru u Kliničkoj bolnici Dubrava započinje 2022. godine na Zavodu za bolesti srca i krvnih žila, na Dijagnostičko- terapijskom odjelu za elektrostimulaciju i elektrofiziologiju, istovremeno postaje mentor studenata na Veleučilištu u Bjelovaru te je član edukacijskog tima u tečaju reanimacije u KB Dubrava. Sudjeluje u brojnim nacionalnim i međunarodnim simpozijima i kongerisma kardioloških medicinskih sestara kao predavač a u nekima i kao član organizacijskog odbora.