Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )
Dnevna bolnica s polikliničko-konzilijarnom djelatnosti Marta Puškadija, dr. med.

Rođena sam 29.5.1988. god u Varaždinu gdje završavam i dvojezičnu gimnaziju

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu započinjem 2007. god, a  završavam 2013. god uz Dekanovu nagradu za najbolju studenticu te sudjelujem u više međunarodnih stručnih te znanstvenih razmjena

Obavezni staž odrađujem u Kliničkoj bolnici Dubrava nakon čega 2014. god počinjem raditi u Zavodu za hitnu medicinu Varaždinske Županije

2015. god započinjem specijalističko usavršavanje iz kardiologije u Općoj bolnici Varaždin te ga nastavljam u Kliničkoj bolnici Dubrava i Kliničkom bolničkom centru Zagreb.

Specijalistički ispit iz kardiologije polažem na Kliničkom bolničkom centru Zagreb 2021. god.

Sudjelujem, za vrijeme i nakon završenog specijalističkog usavršavanja,  u kliničkim studijskim ispitivanjima ( uključujući Paragon  HF trial ) te međunarodnim i nacionalnim edukacijama i kongresima, (uključujući edukaciju iz transezofagealnog ultrazvuka srca 2022. god u IKEM Cardiac Centre Praha).

2023. godine nastavljam svoj profesionalni put u Kliničkoj bolnici Dubrava na Odjelu dnevne bolnice sa polikliničko – konzilijarnom djelatnosti.