Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )
Glavni tehničar Odjela za bolesti krvnih žila i srčanih zalistaka Matko Filipović, mag. med. techn.

Rođen je u Zagrebu 1992. godine gdje je završio osnovno i srednjoškolsko obrazovanje. Preddiplomski studij sestrinstva završava 2019. godine na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu. Nakon toga upisuje i završava diplomski studij menadžmenta u sestrinstvu na Sveučilištu Sjever.

U skrbi bolesnika najveći dio svog radnog staža proveo je upravo u KB Dubrava na Zavodu za bolesti srca i krvnih žila.

Također, u suradnji s katedrom Sveučilišta Sjever i Hrvatskog katoličkog sveučilišta pruža edukaciju studenata u sklopu stručne prakse.

Od 2019. godine do danas glavni je tehničar odjela za bolesti krvnih žila i srčanih zalistaka.