Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )
Odjel za intenzivnu kardijalnu skrb Dr. sc. Miroslav Raguž, dr. med.

Rođen  27. 06. 1958. g. u Stocu (BIH), gdje sam završio osnovnu i srednju školu.

Potom upisujem Medicinski fakultet u Sarajevu, koji sam uspješno završio 1982.g. Državni ispit položio sam 1984.g.

Do 1990. g. radio sam kao liječnik opće prakse u Bihaću. Specijalistički ispit iz inteme medicine položio sam u KB ,,Sestre milosrdnice”  1994. g. Od 2003. g. voditelj sam Koroname jedinice. 2002.g. obranio sam magistarski rad ,,Mogući utjecaj lipoproteina (a) u nastanku ateroskleroze” na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

2009. g. obranio sam doktorsku disertaciju s temom ,,Upalni biljezi u akutnom koronamom sindromu”.

2010.g stekao naziv primarius.

Član sam Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog kardiološkog društva i Hrvatskog društva za aterosklerozu.

Četiri rada su objavljena u CC publikacijama, Acta Medica 7 radova. Poglavlje u knjizi o aterosklerozi  i 25 kongresnih sažetaka.

Od 2002. do 2023. godine voditelj sam Odjela intenzivne kardiologije (koronama i postkoronama jedinica).