Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )
Voditelj odjela za aritmije Prim. dr. sc. Nikola Pavlović, dr. med., FESC, FEHRA

Nikola Pavlović rođen je 08. veljače 1981. godine u Zagrebu gdje je završio osnovnu školu i V. gimnaziju. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 2005. godine. Specijalizaciju iz interne medicine i subspecijalizaciju iz kardiologije odradio je u KBC  ”Sestre milsordnice”. Od rujna 2013. do rujna 2014.g. radio  je kao stipendist Europskog društva za aritmije (EHRA Advanced Electrophysiology Fellowship) u Universitätsspital Basel u Švicarskoj gdje se usavršavao u području kompleksnih ablacija srčanih aritmija te srčane elektrostimulacije i resinkronizacijske terapije kao i strukturnih intervencija. 2014. položio je Europski ispit iz elektrofiziologije te dobio punu akreditaciju Europskog kardiološkog društva iz područja elektrofiziologije i ablacija (Certified electrophysiology specialist (ECES) – Level 2). Tijekom godina, ciljano se educirao u brojnim centrima iz područja intervencijske kardiologije i struktrunih intervencija (Frankfurt, Dresden, Milan, Bruxelles).

Od 2015-2020. dr. Pavlović bio je član odbora za certificiranje iz elektrofiziologije Europskog aritmološkog društva (EHRA Certification Committee), a 2018-2020 g. član je odbora za članstvo Europskog kardiološkog društva, a 2022-2024 član National Cardiac Societies odbora.

2017. g. dobija titulu ”Fellow of the European Society of Cardiology” (FESC), a od 2020 titulu „Fellow of the European Heart Rhythm Association“ (FEHRA).

2019.g doktorirao je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu.

Od 2019 do 2021 radi kao Voditelj Odjela za elektrostimulaciju i elektrofiziologiju srca u KBC Sestre milosrdnice te voditelj EHRA edukacijskog centra iz područja aritmologije u kojem su educirani kolege iz Hrvatske i Europe. Sudjelovao i organizirao edukaciju brojnih kolega iz Hrvatske i inozemstva iz područja aritmologije i intervencijske kardiologije.

2020. do 2022. na London School of Economics u Londonu, završio je master program iz „Executive MSc in Health Economics, Outcomes and Management in Cardiovascular Sciences“ (MSc in Cardiovascular outcomes, Health Economics and Management).

Od 2021. do danas radi u KB Dubrava kao Voditelj odjela za aritmije.

Područje interesa su mu ablacije kompleksnih srčanih aritmija, ugradnja elektrostimulatora srca te intervencijska kardiologija (strukturne intervencije na srcu i srčanim zaliscima).

U dosadašnjem stručnom i znanstvenom radu objavio je više od 200 znanstvenih radova i kongresnih priopćenja od čega više od 100 radova koji su indeksirani u međunarodnim bazama (od čega 50 u Current Contents-u). Član je Hrvatskog kardiološkog društva i Europskog kardiološkog društva, Europskog aritmološkog društva, Europskog društva za perkutane koronarne intervencije te Radne skupne za aritmije i elektrostimulaciju srca. Recenzent je za 20 međunarodnih časopisa iz područja kardiologije i službeni recenzent smjernica Europskog kardiološkog društva iz područja aritmologije.

Radno iskustvo:

05/2021- KB Dubrava, Zagreb, Zavod za bolesti srca I krvnih žila, Voditelj Odjela za aritmije

11/2019-05/2021 KBC Sestre milosrdnice, Zagreb, Klinika za bolesti srca I krvnih žila, Voditelj Dijagnostičko-terapijskog odjela za elektrostimulaciju I elektrofiziologiju srca,

2019-danas Fellow of European Heart Rhythm Association

2017-danas Fellow of European Society of Cardiology

2015–2021, KBC Sestre milosrdnice, Klinika za bolesti srca I krvnih žila, Specijalist internist-kardiolog

2011-2015 KBC Sestre milosrdnice, Zagreb, Klinika za bolesti srca I krvnih žila, Specijalist internist

2013-2014 Sveučilišna bolnica Basel, Švicarska, Klinika za kardiologiju, European Heart Rhythm Association (EHRA) I European Society of Cardiology (ESC) Fellow in Invasive Electrophysiology – Stipendist Europskog aritmiološkog društva iz elektrofiziologije I elektrostimulacije

2007-2011 KB Sestre milosrdnice, Zagreb, Specijalizant iz interne medicine

2005-2016 Član medicinksog tima Ragbi kluba Zagreb I Hrvatske reprezentacije u ragbiju.

 

Članstva u stručnim društvima:

Hrvatsko kardiološko društvo (HKD)

Radna skupina za aritmije i elektrostimulaciju srca

European Society of Cardiology (ESC)

European Heart Rhythm association (EHRA)

European association of Percutaneous Cardiovascular Interventions (EAPCI)

2015-2017 EHRA Certification Committee Member

2017-2020 EHRA Certification Committee Member

2017-2022 EHRA Young EP National ambassador (Croatia)

2018-2020 ESC Membership Committee, FESC Task Force

2020-2022 EHRA Young EP Committee Member

2022-present EHRA National Societies Committee Member