Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )
Glavna sestra Dnevne bolnice s polikliničko-konzilijarnom djelatnosti Senka Pejković, bacc. med. techn.

Senka Pejković, bacc. med. techn. rođena 1965. u Vinkovcima, Republika Hrvatska. Osnovnu školu, kao i srednjoškolsko obrazovanje za medicinsku sestru općeg smjera završila je u Vinkovcima 1983. godine.

Nakon završenog stručnog studija sestrinstva (preddiplomski studij sestrinstva) Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu  2015. godine stiće zvanje bacc.med.techn., a Sveučilišni diplomski studij sestrinstva na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisuje 2021. godine, sa završnim diplomskim radom iz područja kardiologije.

Nakon završene srednje škole 1987. godine, zapošljava se u Vojnoj bolnici u Zagrebu koja kasnije mijenja naziv u Klinička bolnica Dubrava, u kojoj radi i danas. Prvo radilište na kojem je radila nakon završene škole je odjel intenzivne skrbi (JIL), sve do 2000. godine, zatim u laboratoriju za invazivnu kardiološku dijagnostiku od 2000. do 2011. kao instrumentarka pri invazivnim kadiološkim zahvatima, a nakon toga od 2011. do 2018. radi na Invazivnom odjelu Zavoda za bolesti srca i krvnih žila interne klinike kao specijalista u internističkoj djelatnosti. U Dnevnoj kardiološkoj bolnici Zavoda za bolesti srca i krvnih žila, Interne klinike KB Dubrava, započela je sa radom od 2018. godine, a 2020. godine na istom radilištu vrši dužnosti glavne sestre. Za vrijeme pandemije SARS CoV-2 uključuje se u radi na respiratornom odjelu, RC KB Dubrava kao odjelna sestra.

Sudjelovala je  na brojnim seminarima, programima usavršavanja, kardiološkim kogresima i radionicama, aktivno radila na nekoliko kliničkih ispitivanja i time kontinuirano nadograđivala svoju profesionalnu kompetenciju.

Član je raznih udruga Hrvatsko kardiološko društvo ( HUKMS), European Society of Cardiology (ESC), Association of Cardiovascular Nursing (ACNAP), te Nursing and Midwifery Board of Ireland (NMBI).

Uz redovan rad sudjelovala je aktivno kao medicinska podrška za vrijeme migrantske krize od 2016. do 2018. Pri organizaciji  „MEDECINS DU MONDE-BELGIQUE“ (Non-Governmental Organization – NGO)