Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )
Odjel za intenzivnu kardijalnu skrb Tomislava Bodrožić Džakić Poljak, dr. med.

Tomislava Bodrožić Džakić Poljak rođena je 1986.godine u Slavonskom Brodu gdje je završila osnovnu i srednju školu.

Studirala je na Medicinskom fakultetu sveučilišta u Zagrebu, od 2004.-2010. a diplomirala je s odličnim uspjehom te je dobitnica Dekanove nagrade za najboljeg studenta godine. Pripravnicki staž u trajanju od godinu dana obavila je u KBC Sestara milosrdnica te je početkom 2012. započela specijalizaciju iz kardiologije u KB Dubrava. Nakon polaganja specijalističkog ispita 2019., radila je na Odjelu za bolesti krvnih zila i srčanih zalistaka do transformacije KB Dubrava u COVID bolnicu. Tijekom pandemije Coronavirus-a aktivno je sudjelovala u liječenju najtežih bolesnika u Primarnom respiratornim intenzivistickom centru gdje je stekla posebna znanja o izvantjelesnoj mehaničkoj nadomjesnoj funkciji pluća (VV ECMO). Nakon ponovnog otvaranja KB Dubrava, zaposlenik je Odjela za intenzivnu kardiologiju, s užim stručnim i znanstvenim interesom iz intenzivne kardiološke skrbi, posebice mehaničke cirkulatorne potpore, kao i interventne i invazivne kardiologije u svrhu liječenja akutnog koronarnog sindroma i plućne embolije perkutanom mehaničkom trombektomijom.

Završila je doktorski poslijediplomski studij te je u fazi izrade doktorske disertacije

Aktivni je sudionik na brojnim hrvatskim i međunarodnim kongresima, autor više publiciranih znanstvenih radova.