Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )
Dnevna bolnica s polikliničko-konzilijarnom djelatnosti Tomo Svaguša, dr. med.

Rođen sam 13.06.1989. godine u Splitu. Osnovnu i srednju školu završio sam u Makarskoj. 2008.god upisujem Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu koji uspješno završavam 2014.god. Nakon završetka staža u Dječjoj Bolnici Srebrnjak, u 7/2015.god počeo sam raditi u Zavodu za hitnu medicinu Zagrebačke županije. Od 6/2017 započinjem svoje specijalističko usavršavanje iz kardiologije u KB Dubravi. Od 2015. god student sam poslijediplomskog doktorskog studija na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 2023 završio sam svoje specijalističko usavršavanje iz kardiologije

Do danas, autor ili koautor sam u 14 znanstvenih radova, 17 kongresnih sažetaka, koautor u 2 knjige te suradnik na jednom istraživačkom projektu financiranom od Hrvatske Zaklade za znanost. Sudjelovao sam u prevođenju knjige „Patofiziologija“ i knjige „Klinička patofiziologija-etiopatogenetski čvorovi“ s hrvatskog na engleski jezik.

Član sam hrvatskog kardiološkog društva, te hrvatskog liječničkog zbora.

Moj interes u kardiologiji je iz područja kardioonkologije, srčanih biomarkera te preventivne kardiologije.