Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )
Glavna sestra Odjela za kardiomiopatije, zatajivanje srca i transplantacijsku kardiologiju Verica Šeb, bacc. med. techn.

Rođena 1984. godine u Zagrebu. Nakon završene srednje škole za medicinske sestre Vinogradska u Zagrebu obavlja pripravnički staž u Kliničkoj bolnici Dubrava 2004 godine na Zavodu za nefrologiju i dijalizu. U sklopu staža dobiva premještaj na Odjel intenzivne kardijalne skrbi u sklopu Zavoda za bolesti srca i krvnih žila gdje ostaje sve do 2018. godine. U međuvremenu završava Preddiplomski studij sestrinstva na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu te stječe zvanje stručne prvostupnice sestrinstva. Tada postaje glavna sestra Kliničke farmakologije u sklopu Zavoda za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma. U rujnu 2019. godine započinje školovanje na Diplomskom studiju sestrinstva, Sveučilište Sjever u Varaždinu.