Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )
Glavna sestra Odjela za aritmije Zrinka Paić, bacc. med. techn.

Rođena je u Zagrebu 17.01.1980. Srednju školu završila je u Zagrebu, a 2014. završava preddiplomski studij sestrinstva na Zdravstvenom veleučilištu. 2022 upisuje diplomski sveučilišni studij  menadžment u sestrinstvu, Sveučilišta sjever.

Godine 2002. dolazi u KB Dubravu na Zavod za kardiologiju kao pripravnica, volonter,  gdje odrađuje pripravnički staž. Radno iskustvo prvenstveno stječe na Zavodu za bolesti srca i krvnih žila, gdje od 2002   radi kao medicinska sestra.  Od 2017 -2018 radila je kao v.d. glavne sestre na odjelu za Elektrostimulaciju srca, a od 2018 je glavna sestra Invazivne kardiologije koja danas nosi naziv Odjel za aritmije.

Radi stručnog usavršavanja sudjelovala je  na brojnim seminarima, kardiološkim kogresima i radionicama.

Članica je Hrvatske udruge kardioloških medicinskih sestara, (HUKMS), i Association of Cardiovascular Nursing (ACNAP).