Jezik
  document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
  document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Voditeljica odjela:

Glavna sestra odjela:

Odjelni liječnici:

Odjelne medicinske sestre:

Dnevna bolnica:

 • Goranka Oremović, bacc. med. techn.
 • Renee Mixich, bacc. med. techn.
 • Nikolina Jurković Dubravčić, ms.

Kardiološka poliklinika:

 • Hana Balić, bacc. med. techn.
 • Inga Osrečak, bacc. med. techn.
 • Martina Komar, bacc. med. techn.
 • Božica Mišić, ms.,

Neinvazivna kardiološka dijagnostika:

 • Branka Andruza, bacc. med. techn.
 • Dragica Jurić, bacc. med. techn.
 • Petra Ćavužić, bacc. med. techn.
 • Maja Varga, bacc. med. techn.

Administratorica:

 • Ivana Zeman Berger

Kontakti:

 • Dnevna bolnica –  (01) 290 3650
 • Poliklinčko – konzilijarna djelatnost – (01) 290 3505
 • Neinvazivna kardiološka dijagnostika
 • Holter EKG-a – (01) 290 3270
 • Ergometrija – (01) 290 2396

U kardiološkoj dnevnoj bolnici obrađuju se bolesnici sa širokim spektrom kardioloških dijagnoza, od bolesti srčanih zalistaka i ishemijske bolesti srca pa sve do poremećaja ritma i rijetkih kardioloških entiteta kao što su nasljedne bolesti srca.

U dnevnoj bolnici vrši se uzorkovanje krvi za laboratorijsku dijagnostiku kao i čitav niz kardioloških pretraga: snimanje EKG-a, koronarografija, elektrokardioverzija, ergometrijsko testiranje te postavljanje i analiza Holter EKG-a, kao i upućivanje bolesnika na dijagnostičku obradu i mišljenje, a vezano za bolesti drugih organa i organskih sustava. Na taj način, nakon dobivenih završnih rezultata bolesnik u zaključku ima završno mišljenje o daljnjim postupcima dijagnostičke obrade i liječenja. U dnevnoj bolnici ne obavljaju se samo pregledi i obrade bolesnika, već i njihovo liječenje kao i i priprema bolesnika za kardiološke dijagnostičke procedure npr. koronarorafiju, MSCT koronarografiju, elektrokardioverziju.
Među specifičnom bolesničkom populacijom koja se također kontrolira i liječi u kardiološkoj dnevnoj bolnici za istaknuti su bolesnici sa transplantiranim srcem te implantiranim uređajem za potpomaganje funkcije lijeve klijetke (engl. LVAD).

Ovakvom organizacijom rada u dnevnoj kardiološkoj bolnici omogućen je interdisciplinarni pristup pacijentu s ciljem brzog postavljanja dijagnoze i provođenja terapijskih postupaka, a bez da bolesnik spava u bolnici čime se skraćuje vrijeme čekanja na hospitalizaciju ili dijagnostičke pretrage, smanjuje se potreba za hospitalizacijom bolesnika i time značajno poboljšava kvaliteta života bolesnika.
Kardiološka poliklinika organizirana je u 5 ambulanti dnevno, a u radu poliklinike svakodnevno sudjeluju odjelni liječnici specijalisti kao i specijalizanti kardiologije. Specijalizirane kardiološke ambulante (npr. za aritmiju, ishemijsku bolest srca) omogućuju da bolesnici s obzirom na svoju primarnu kardiološku bolest dođu subspecijalisti i tako, bez čekanja i “lutanja“ po pretragama, najbrže dobiju i valjanu dijagnozu i tretman.

Neinvazivna kardiološka dijagnostika obuhvaća holter EKG- a i ergometriju, a u tim ambulantama pored liječnika, rade medicinske sestre/tehničari koji su osposobljeni i educirani kako bi pravovremeno mogli prepoznati i adekvatno reagirati te upozoriti liječnika u slučaju iznenadnih događanja.

Upravo timskim radom, dobrim međuljudskim odnosima, stalnom edukacijom ovaj dio medicinske djelatnosti dolazi do svog punog izražaja te omogućuje moderan, brz i učinkovit pristup u rješavanju i liječenju najsloženije kardiološke problematike.

Korisne informacije:

Kardiološka dnevna bolnica nalazi se unutar glavne zgrade KB Dubrava na prvom katu južne strane koji je stubištem i dizalima povezan sa internističkim djelom zgrade.
U prizemlju je poliklinički dio (P) za sve specijalističke struke (hodnik P2 za kardiologiju), središnji medicinski blok s neinvazivnim dijagnostičkim laboratorijima – D2, radiološkom dijagnostikom te kardiološkom dijagnostikom.

wave