Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Referentni centar Ministarstva zdravstva za hemodinamski nadzor u intenzivnom liječenju kirurških bolesnika,
Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu

Referentni centar Ministarstva zdravstva za kirurgiju tumora lica, čeljusti i usta,
Klinika za kirurgiju lica, čeljusti i usta

Referentni centar Ministarstva zdravstva za maksilofacijalnu traumatolologiju,
Klinika za kirurgiju lica, čeljusti i usta

Referentni centar Ministarstva zdravstva za kirurgiju malformacija glave i vrata,
Klinika za kirurgiju lica, čeljusti i usta

Referentni centar Ministarstva zdravstva za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju, kirurgiju dojke i kirurgiju šake.
Klinika za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju

Referentni centar Ministarstva zdravstva za poremećaje uzrokovane stresom,
Klinika za psihijatriju

Referentni centar Ministarstva zdravstva za interdisciplinarni ultrazvuk u medicini,
Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologijuZavod za gastroenterologiju, hepatologiju i kliničku prehranuZavod za pulmologiju Klinike za unutarnje bolesti

Referentni centar Ministarstva zdravstva za bolesti pankreato-bilijarnog kanalnog sustava,
Zavod za gastroenterologiju, hepatologiju i kliničku prehranu Klinike za unutarnje bolesti

Referentni centar Ministarstva zdravstva za funkcijsku i stereotaktičku neurokirurgiju,
Zavod za neurokirurgiju

Referentni centar Ministarstva zdravstva za predoperativnu obradu bolesnika s farmakorezistentnom epilepsijom,
Zavod za neurologiju