Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Kontinuiranim stručnim usavršavanjem medicinske sestre i tehničari razvijaju potrebna specifična znanja, komunikacijske i psihomotorne vještine koje proizlaze iz holističkog i individualnog pristupa pacijentu, njegovoj obitelji i sveukupnoj zajednici.

U Kliničkoj bolnici Dubrava sestrinsku djelatnost obavljaju medicinske sestre u opsegu koji im pružaju kompetencije stečene obrazovanjem, a na temelju odobrenja za samostalni rad. Od 2003. godine u Kliničkoj bolnici Dubrava provodi se trajno stručno usavršavanje medicinskih sestara u obliku predavanja, radionica i tečajeva. Medicinske sestre/tehničari osim unutar ustanove, educiraju se i kroz razna sestrinska stručna društva koja djeluju na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Više od 130 medicinskih sestara/tehničara svake godine, aktivno ili pasivno sudjeluje na raznim kongresima, simpozijima i stručnim predavanjima izvan KB Dubrava te su autori velikog broja stručnih i znanstvenih radova koji predstavljaju sestrinstvo utemeljeno na dokazima. Također se ponosimo činjenicom kako je trenutno 44 % medicinskih sestara/tehničara visoko obrazovano. Zabilježene brojke idu u prilog našoj misiji i viziji bolnice, a to je pružiti visokokvalitetnu zdravstvenu skrb uz stalna poboljšanja i implementaciju kvalitete u svim područjima zdravstvene skrbi, s time da holističkim pristupom težimo ka najvećoj dobrobiti za pacijenta. U cilju poboljšanja interdisciplinarnog pristupa unutar pružanja sveobuhvatne zdravstvene skrbi bolesniku te upoznavanja i praćenja zakonskih akata u svezi sestrinstva surađujemo s Hrvatskom komorom medicinskih sestara, Hrvatskom udrugom medicinskih sestara, a uspostavljena je dobra suradnja i s drugim zdravstvenim ustanovama.

Godine 2011. u KB Dubrava je utemeljena Služba za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite u kojoj danas svoje mjesto imaju: medicinska sestra za kvalitetu, viša stručna savjetnica za nastavu i znanstvena istraživanja u sestrinstvu, medicinska sestra za edukaciju, medicinska sestra za planirani otpust pacijenata te medicinska sestra za prevencije i kontrolu bolničkih infekcija.

Prema podacima iz 2022. godine u KB Dubrava zaposleno je ukupno 878 medicinskih sestara/tehničara. U procesu školovanja trenutno je na dodiplomskom studiju 100 medicinskih sestara/tehničara i 47 na diplomskom studiju.

„Medicinske sestre su povijesno lideri na području unaprjeđenja kvalitete od vremena Florence Nightingale.“

 

 

 

Medicinski fakultet Sveučilište u Zagrebu
Zdravstveno veleučilište Zagreb
Hrvatsko katoličko sveučilište
Sveučilište Sjever
Veleučilište u Bjelovaru
Hrvatski nacionalni savez sestrinstva
International Council of Nurses (ICN)
European Federation of Nurses Associations (EFN)
Sestrinski edukativni portal
NES – Nursing Education and Science, International journal