Jezik
  document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
  document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Otvoreni natječaji

Natječaj

za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto:

 1. MAGISTAR MEDICINSKE BIOKEMIJE – 2 U KLINIČKOM ZAVODU ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU, 1 izvršitelj na određeno vrijeme
 2. PRVOSTUPNIK/CA SANITARNOG INŽENJERSTVA U ZAVODU ZA KLINIČKU MIKROBIOLOGIJU I BOLNIČKE INFEKCIJE, 1 izvršitelj na određeno vrijeme
 3. ZDRAVSTVENI RADNIK – PRVOSTUPNIK FIZIOTERAPIJE – 2 U ZAVODU ZA NEUROLOGIJU, 1 izvršitelj na određeno vrijeme
 4. REFERENT U ZAVODU ZA NEUROLOGIJU, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
 5. REFERENT U POLIKLINICI, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
 6. STRUČNI RADNIK NA TEHNIČKOM ODRŽAVANJU – ELEKTRIČAR U SLUŽBI TEHNIČKIH POSLOVA, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
 7. STRUČNI RADNIK NA TEHNIČKOM ODRŽAVANJU – STROJAR PARNIH KOTLOVA S ATK U SLUŽBI TEHNIČKIH POSLOVA, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
 8. STRUČNI RADNIK NA TEHNIČKOM ODRŽAVANJU – KEMIJSKI TEHNIČAR U SLUŽBI TEHNIČKIH POSLOVA, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
 9. KUHAR/ICA U ODJELU PREHRANE, 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme
 10. POMOĆNI RADNIK/CA U ODJELU PREHRANE, 9 izvršitelja na neodređeno vrijeme
 11. POMOĆNI RADNIK/CA U ODJELU PREHRANE, 6 izvršitelja na određeno vrijeme