Jezik
  document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
  document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

C5.1. R1-I6 Digitalna slikovna dijagnostika u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Projekt je sufinancirala Europska unija – NextGenerationEU iz Mehanizma za oporavak i otpornost

Naziv projekta: C5.1. R1-I6 Digitalna slikovna dijagnostika u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Financiranje projekta: Projekt je sufinancirala Europska unija – NextGenerationEU iz Mehanizma za oporavak i otpornost.

Korisnik projekta: Klinička bolnica Dubrava, Avenija Gojka Šuška 6, Zagreb

Ukupna vrijednost projekta: 6.636.140,42 EUR (50.000.000,00 HRK)

Ukupni prihvatljivi troškovi: 5.308.912,34 EUR (40.000.000,00 HRK)

Ukupni neprihvatljivi troškovi: 1.327.228,09 EUR (10.000.000,00 HRK)

EU udio u financiranju projekta: 5.308.912,34 EUR (40.000.000,00 HRK)

Razdoblje provedbe projekta: 1. siječnja 2021. godine – 30. lipnja 2023. godine.

Kratak opis i cilj projekta: U okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO) Klinička bolnica Dubrava je 6. listopada 2022. godine potpisala Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt “C5.1. R1-I6 Digitalna slikovna dijagnostika u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026.” Ugovor je zaključen između Kliničke bolnice Dubrava, Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske (Tijela nadležnog za komponentu C5. Zdravstvo) i Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (Provedbenog tijela). Ugovorom su Kliničkom zavodu za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju Kliničke bolnice Dubrava dodijeljena bespovratna sredstva za nabavu nove medicinske opreme:

 • 1 MSCT uređaj
 • 1 MSCT 128 slojni uređaj
 • 1 MR 3T uređaj
 • 1 angiografski digitalni suptrakcijski biplane uređaj za radiološke intervencije
 • 1 radiografski digitalni uređaj sa stropnim nosačem
 • 1 digitalni uređaj za fluoroskopiju
 • 1 mamografski uređaj s digitalnom tomosintezom i kontrastnim snimanjem
 • 1 angiografski digitalni uređaj za hibridnu kiruršku salu

Realizacijom Projekta odnosno nabavom nove medicinske opreme značajno će se poboljšati kvaliteta i dostupnost zdravstvene zaštite za sve kategorije bolesnika, poboljšati dijagnostika, liječenje i praćenje nakon liječenja i kliničke ishode za sve skupine bolesnika, uključujući i najkompleksnije onkološke, kardiološke, neurokirurške, neurološke, maksilofacijalne i ostale bolesnike koji se liječe na Klinikama i ustrojbenim jedinicama bolnice. Skratit će se trajanje hospitalizacije, smanjit će se komplikacije, potrebe za liječenjem u jedinicama intenzivne skrbi i troškovi liječenja, kao i liste čekanja.

Više informacija na:
NextGenerationEU (europa.eu)
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/recovery-plan-europe_hr

Kontakt osoba:
Voditeljica projekta
Loreta Zdrilić Kuljić, mag. oec., IMPPM
e-mail: loreta.zdrilic@kbd.hr

Financira Europska unija – NextGenerationEU. Sadržaj materijala isključiva je odgovornost Korisnika Klinička bolnica Dubrava. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija niti Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.