Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

NextGenerationEU

C5.1. R1-I8 Preoperativna obrada i liječenje bolesnika s farmakorezistentnom epilepsijom u KB Dubrava u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026

Projekt je sufinancirala Europska unija - NextGenerationEU iz Mehanizma za oporavak i otpornost Naziv projekta: C5.1. R1-I8 Preoperativna obrada i liječenje bolesnika s farmakorezistentnom epilepsijom...

C5.1. R1-I6 Digitalna slikovna dijagnostika u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Projekt je sufinancirala Europska unija - NextGenerationEU iz Mehanizma za oporavak i otpornost Naziv projekta: C5.1. R1-I6 Digitalna slikovna dijagnostika u okviru Nacionalnog plana oporavka...