Jezik
  document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
  document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

C5.1. R1-I8 Preoperativna obrada i liječenje bolesnika s farmakorezistentnom epilepsijom u KB Dubrava u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026

Projekt je sufinancirala Europska unija – NextGenerationEU iz Mehanizma za oporavak i otpornost

Naziv projekta: C5.1. R1-I8 Preoperativna obrada i liječenje bolesnika s farmakorezistentnom epilepsijom u KB Dubrava u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Financiranje projekta: Projekt je sufinancirala Europska unija – NextGenerationEU iz Mehanizma za oporavak i otpornost

Korisnik projekta: Klinička bolnica Dubrava, Avenija Gojka Šuška 6, Zagreb

Ukupna vrijednost projekta: 796.336,85 EUR (6.000.000,00 HRK)

Ukupni prihvatljivi troškovi: 637.069,48 EUR (4.800.000,00 HRK)

Ukupni neprihvatljivi troškovi – javna sredstva: 159.267,37 EUR (1.200.000,00 HRK)

EU udio u financiranju projekta: 637.069,48 EUR (4.800.000,00 HRK)

Razdoblje provedbe projekta: 1. siječnja 2021. godine – 30. lipnja 2023. godine.

Kratak opis i cilj projekta:
U okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO) Klinička bolnica Dubrava je 6. listopada 2022. godine potpisala Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt “C5.1. R1-I8 Preoperativna obrada i liječenje bolesnika s farmakorezistentnom epilepsijom u KB Dubrava u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026.” Ugovor su potpisali Klinička bolnica Dubrava, Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske (Tijelo nadležno za komponentu C5. Zdravstvo) i Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (Provedbeno tijelo). Ugovorom su Zavodu za neurologiju Kliničke bolnice Dubrava dodijeljena bespovratna sredstva za nabavu nove medicinske opreme:

 • 3 digitalna uređaja za SEEG 256 kanalno snimanje s videom, infracrvenom (IC) kamerom i kortikalnim stimulatorom,
 • 3 digitalna uređaja za SEEG 256 kanalno snimanje s videom i IC kamerom,
 • 1 digitalni uređaj za EMNG i EP 12 kanalno snimanje,
 • 1 uređaj za radiofrekventnu (RF) termokoagulaciju,
 • 20 dubokih intracerebralnih elektroda s vodilicom i vijkom (5 kontakta),
 • 20 dubokih intracerebralnih elektroda s vodilicom i vijkom (8 kontakta),
 • 22 dubokih intracerebralnih elektroda s vodilicom i vijkom (10 kontakta),
 • 20 dubokih intracerebralnih elektroda s vodilicom i vijkom (12 kontakta),
 • 20 dubokih intracerebralnih elektroda s vodilicom i vijkom (12 kontakta),
 • 20 dubokih intracerebralnih elektroda s vodilicom i vijkom (15 kontakta) i
 • 15 dubokih intracerebralnih elektroda s vodilicom i vijkom (18 kontakta).

Realizacijom Projekta odnosno nabavom nove medicinske opreme povećat će se dostupnost i kvaliteta pružanja zdravstvene zaštite u smislu što ranijeg diferenciranja bolesnika koji su kandidati za kirurgiju epilepsije čime će se povećati učinkovitost liječenja te uvelike poboljšati kvaliteta života bolesnicima, osobito jer je najčešće riječ o mlađoj i radno-sposobnoj populaciji. Financijska korist ovog projekta je u smanjenju troškova opetovanih hospitalizacija ove skupine bolesnika, troškova liječenja epileptičkih statusa u jedinicama intenzivne skrbi, kao i znatna ušteda i smanjenje antiepileptičkih lijekova koje ti bolesnici kronično uzimaju. Ovakvo poboljšanje dijagnostičko-terapijskih procedura doprinijet će i podizanju kvalitete u provođenju edukacije studenata medicine, specijalizanata neurologije, neurologa, kao i porastu broja znanstvenih publikacija. Navedeno će rezultirati značajnim poboljšanjem narušene kvalitete života bolesnika, smanjenju vrlo visokih troškova cjelokupnog liječenja navedene skupine bolesnika te troškovima društva u cjelini.

Više informacija na:
NextGenerationEU (europa.eu)
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/recovery-plan-europe_hr

Kontakt osoba:
Voditeljica projekta
Loreta Zdrilić Kuljić, mag. oec., IMPPM
e-mail: loreta.zdrilic@kbd.hr

Financira Europska unija – NextGenerationEU. Sadržaj materijala isključiva je odgovornost Korisnika Klinička bolnica Merkur. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija niti Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.