Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Natječaj

za davanje u zakup poslovnog prostora podnošenjem pisanih ponuda:
PREDMET NAJMA:
– Četiri samoposlužna aparata za tople i hladne napitke sa priključkom na električnu energiju u prostoru koji se nalazi na etaži “0” ; površina za postavljanje jednog aparata cca 1 m2
– Samoposlužni aparat za tople i hladne napitke sa priključkom na električnu energiju u prostoru koji se nalazi na etaži “-99”; površina za postavljanje jednog aparata cca 1 m2
– Četiri samoposlužna “snack” aparata sa priključkom na električnu energiju u prostoru koji se nalazi na etaži “0”; površina za postavljanje aparata cca 1 m2
– Samoposlužni “snack” aparat sa priključkom na električnu energiju u prostoru koji se nalazi na etaži “-99”; površina za postavljanje aparata cca 1 m2