Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Rukovoditeljica službe:
Loreta Zdrilić Kuljić, mag. oec., IMPPM
tel: (01) 290 2662
mob: 091 727 5605
email: loreta.zdrilic@kbd.hr

Poslovna tajnica rukovoditeljice Službe za nabavu, investicije i EU projekte:
Tena Rogar, bacc. oec.
tel: (01) 290 3630
email: trogar@kbd.hr

Voditeljica odjela za planiranje, pripremu i provedbu postupaka javne nabave
Karmen Jurkovac, dipl. oec.
tel: (01) 290 3552
mob: 091 412 2116
email: kjurkovac@kbd.hr

Voditeljica odjela za planiranje, pripremu i provedbu postupaka jednostavne nabave
Draženka Fiolić, mag. oec.
tel: (01) 290 3552
mob: 091 412 2003
email: dfiolic@kbd.hr

Voditeljica odjela za sklapanje, upravljanje i realizaciju ugovora i okvirnih sporazuma
Natalija Ivičinec, mag. oec,
tel: (01) 290 3426
mob: 091 412 2134
email: nivicinec@kbd.hr

Voditeljica odjela za logističko-operativnu podršku, kontrolu naručivanja i skladišno poslovanje
mr. sc. Sanja Brajčić Kurelić, dipl. oec.
tel: (01) 290 3552
mob: 091 412 2171
email: sbkurelic@kbd.hr

Samostalni referent za EU projekte: 
Ivana Kursan, mag. oec.
tel: (01) 290 3552
email: ikursan@kbd.hr

Referenti za poslove nabave:
Sanja Stanković, dipl. oec., Josipa Šnepf Mihaljević, Lidija Vuk

Centralno skladište 
glavni skladištar: Miro Ćelić, oec.
tel: (01) 290 5321
skladištari: Hajra Jakupović, Krešo Polek, Matej Oroz

Skladište prehrane 
glavni skladištar: Miljenko Jozić
skladištari: Goran Kramar, Antonijo Pejić

wave